Voor bedrijven

WAT BIJ ONS KAN, LUKT OOK BIJ JOU

We tonen aan dat stevig investeren in ‘ongekend talent’ leidt tot een inclusieve arbeidsmarkt en een kostenbesparing voor de samenleving. Impact op grote schaal schaal realiseren we alleen wanneer we grote commerciële partijen kunnen inspireren om met ons mee te doen.

De Koeckebackers Academie heeft met de ontwikkeling van het Social Impact Traineeship een duurzame en commerciële oplossing gevonden voor een inclusieve werkvloer. Een oplossing die direct inspeelt op de behoefte van kwetsbare (jong) volwassenen om volwaardig onderdeel te zijn van de arbeidsmarkt en daadwerkelijk invulling geeft aan sociale impactdoelstellingen of SROI eisen van jouw organisatie.

HET CONCEPT

Een Social Impact Traineeship is een talent ontwikkelprogramma van +/- 12 maanden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op basis van de volgende uitgangspunten:
1. Een gegarandeerde (betaalde) baan
2. Een begeleidingsprogramma voor talenten
3. Een begeleidingsprogramma voor de interne organisatie
4. Een vakinhoudelijk opleidingsprogramma (MBO of deelcertificaten)

Het is een interne kweekvijver voor nieuw operationeel talent en een concrete manier om invulling te geven aan social return verplichtingen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur een mail naar academie@koeckebackers.nl.

DUURZAME UITSTROOM

Het loont om te investeren in ongekend talent, mits de focus ligt op duurzame uitstroom. Om duurzame uitstroom te realiseren wordt de aandacht gericht op 4 gebieden:

1) Persoonlijke ontwikkeling
Bewustwording van effectief en ineffectief gedrag, bewustwording van drijfveren en het creëren van een persoonlijk kompas met uitstroom routekaart. Daarnaast wordt er ingezet op het ontwikkelen van generieke succescompetenties voor operationele medewerkers anno 21ste eeuw. Inhoudelijke onderdelen in de begeleiding betreffen interventies die hun effectiviteit reeds hebben bewezen binnen de zogenaamde ‘corporate traineeships’.

2) Perspectief
Beschikbaar stellen van garantiebanen ter grootte van het aantal uren dat nodig is om talenten onafhankelijk te laten zijn van de uitkeringsverstrekker.

3) Systeemhulpbronnen organiseren waar nodig
Schuldhulpverlening, verslavingsbegeleiding, woonzekerheid en psychologische/psychiatrische begeleiding.

4) Organisatiecultuur; sturen op openheid, vertrouwen, verbinding en intrinsieke motivatie.

DE METHODIEK

Persoonlijke ontwikkeling wordt vormgegeven vanuit de VOLG JE HART methodiek. Een in de praktijk bewezen succesvolle aanpak waarbij deelnemers hun eigen verlangens, angsten, talenten en valkuilen ontdekken. Gedurende het traject worden deelnemers begeleid d.m.v. coaching, teamdagen, workshops, weekstart, reflectiebijeenkomsten en een sportprogramma.

Het Keuzekracht ontwikkelmodel© (zie afbeelding) vormt de leidraad binnen de VOLG JE HART methodiek. Het model is geïnspireerd op de leercyclus van Pedagoog David Kolb en de reflectiecyclus van Korthagen. Het model gaat er vanuit dat een bewuste intrinsiek gemotiveerde keuze de basis vormt voor een gedragsverandering.