Missie

VOOR IEDEREEN EEN KANS OM MEE TE DOEN

De arbeidsmarkt heeft een afstand tot 650.000 mensen met ongekend talent. Dat zijn mensen voor wie het niet lukt om zelfstandig de aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden of te behouden. Dagelijks kennen zij het gevoel er niet toe te doen. Een onnodige verspilling van talent en bovendien een enorme kostenpost voor de samenleving; zo’n 10 miljard per jaar.

Koeckebackers staat voor een samenleving waarin niemand op voorhand wordt buitengesloten en iedereen een kans krijgt om mee te doen. Daarom bieden wij mensen die in een langdurige uitkeringssituatie zitten, de kans om deel te nemen aan ons Volg Je Hart programma. Het betreft een traject van 12 maanden waarin een betaalde baan gecombineerd wordt met coaching, sport, workshops, trainingen en reflectiebijeenkomsten. We tonen aan dat stevig investeren in ‘ongekend talent’, leidt tot een inclusieve arbeidsmarkt en een kostenbesparing voor de samenleving. Daarmee hopen we andere commerciële partijen te inspireren om met ons mee te doen. Zo ontketenen we een sociale impact revolutie en creëren we sociale impact op grote schaal!